Trajens Pax har i januari tagit 2 st öppenklassettor med 65 0ch 60 poäng

Grattis till ägaren Ingvar Moström, Hörnefors